Useful links #1

bash

git

zarządzanie konfiguracją

synchronizacja danych

wiedza

narzędzia do pracy lokalnie

narzędzia internetowe