Useful links #10

The easiest way to identify anything (files)

Filozofia systemu Unix

Understanding Software Engineering - teoria, procesy, itp

Proste tworzenie formularzy (ala Google Forms)

Best Practices - Docker Compose

Zdalny dostęp do terminala przez przeglądarkę

Konsolowe UI gita

AWS quiz - pytania, fiszki

Tool do standaryzacji commit msg

Nuitka - kompilator Pythona

Praktyczna nauka Kubernetesa, piaskownica