Useful links #4

Alternatywa dla Fail2ban - modern behavior detection system, written in Go

Stream and send data, terminal to web and vice versa

Wine w Dockerze - duke-nukem-3d

Darmowe narzędzie do zarządzania projektami - Scrum

Automatyzacja zadań w przeglądarce - Elemental makes Selenium automation faster and easier

"Niekończąca" się animacja w przeglądarce

PHP Server Monitor is a script that checks whether your websites and servers are up and running

Status Page & Monitoring Server