Useful links #2

Kapow

https://github.com/BBVA/kapow

  • udostępnij swoje skrypty przez HTTP API

tunshell

https://tunshell.com/go

  • wejdź do shella efemerycznych systemów

microservices.io

https://microservices.io/index.html

  • teoria architektury mikroserwisów

umami.is

https://umami.is/

  • alternatywa self-hosted dla Google Analytics

gitignore.io

http://gitignore.io

  • wygeneruj gotowy plik .gitignore dla swojego projektu

cfgdiff

https://github.com/evgeni/cfgdiff

  • narzędzie do porównywania plików konfiguracyjnych YAMl, ini i inne

Ventoy

https://github.com/ventoy/Ventoy

  • tworzenie USB z wieloma bootowalnymi systemami (iso)